Disclaimer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Disclaimer voor https://www.vakantiehunter.nl

VakantieHunter (Kamer van Koophandel: #inaanvraag), hierna te noemen VakantieHunter,
verleent u hierbij toegang tot https://www.vakantiehunter.nl (“de Website”) en nodigt u uit
het aangebodene te kopen.
VakantieHunter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VakantieHunter spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VakantieHunter .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met VakantieHunter. De inhoud van de Website wordt
gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. VakantieHunter doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. VakantieHunter oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VakantieHunter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VakantieHunter en haar licentiegevers en bezoekers. Expliciet vermeld: de gebruikte afbeeldingen op deze website zijn na toestemming van de eigenaar gebruikt. Afbeeldingen van Landal vakantieparken zijn overeenkomstig schriftelijk toestemming, toegevoegd aan de website. De auteursrechten van deze afbeeldingen blijft bij hen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VakantieHunter of de betreffende auteurshouder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]